เช็คด่วน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

09 ธันวาคม 2564

เช็คเงื่อนไข ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้สูงอายุ-หญิงตั้งครรภ์ ตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ประกาศเปิดให้บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถคลิกเข้าไปที่ https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้เป็นวันที่ 15, 16, 17, 18 ธ.ค. 2564 และจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 2565

2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถคลิกได้ที่ https://trcs-booster.kcmh.or.th สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 15, 16, 17, 18 ธ.ค.2564

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

หากตรวจพบว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

กรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่า "สละสิทธิ์"

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน : ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

เช็คด่วน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย