svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

09 พฤศจิกายน 2564

ยังเปิดรับ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เช็คช่องทางลงทะเบียนได้ไหนบ้าง ส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน ตรวจสอบเลย

เกาะติด “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ดแรกเกิด 600 บาท ล่าสุด ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่

โดยผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่เมืองพัทยา

 • ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
 2. จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 3. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564
 4. จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
 5. ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตรจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

เงินอุดหนุนจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ หรือวันนักขัตฤกษ์ ทางโครงการจะเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นในวันทำการ

ข้อแนะนำ

 1. หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 3. หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน ว่าใช้งานได้หรือไม่
 4. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

ที่มา : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด