ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 4:50 น. 384

ยังเปิดรับ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เช็คช่องทางลงทะเบียนได้ไหนบ้าง ส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน ตรวจสอบเลย

เกาะติด “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ดแรกเกิด 600 บาท ล่าสุด ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่

โดยผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่เมืองพัทยา

 • ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรในพื้นที่ต่างจังหวัด

 • ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
 2. จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 3. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564
 4. จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
 5. ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตรจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

เงินอุดหนุนจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ หรือวันนักขัตฤกษ์ ทางโครงการจะเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นในวันทำการ

ข้อแนะนำ

 1. หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 3. หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน ว่าใช้งานได้หรือไม่
 4. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ช่องทางไหนบ้าง โอนเงินทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือน

ที่มา : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง