อิตาเลียนไทย ร่อนแถลงการณ์ "จำคุกเปรมชัย"ไม่กระทบธุรกิจ

08 ธ.ค. 2564 | 10:08 น.

บมจ.อิตาเลียนไทย (ITD) ออกแถลงการณ์ หลังศาลสั่งจำคุก "เปรมชัย กรรณสูต" ยันไม่กระทบ 8 กลุ่มธุรกิจ 23 กลุ่มงานก่อสร้าง ส่ง "ธรณิศ กรรณสูต" นำทัพรักษาการประธานบริหารแทน

8 ธ.ค.2564 - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์
กรณีศาลฎีกาได้พิพากษาคดีจำคุกนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดของกระบวนการยุติธรรมแล้วนั้น

 

ว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าคำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และการบริหารธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

อิตาเลียนไทย ร่อนแถลงการณ์  \"จำคุกเปรมชัย\"ไม่กระทบธุรกิจ

บริษัทฯ มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหาร (Exccutive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 16 คน เพื่อดำเนินงานและบริหารงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลา 9 ปี และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต เป็น รักษาการประธานบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ /2/2564ณ วันที่ 1/12/2564

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มธุรกิจ (Cluster) มีการแบ่งสายงานในแต่ละกลุ่มงานก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวน 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 กลุ่มงานก่อสร้าง และกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ฝ่ายบริการองค์กร
8 ธันวาคม 2564