โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิดถึง 20 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ธ.ค. 2564 เวลา 7:02 น. 71

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,618 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย อยู่ในภาคใต้ 15 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 84% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 20 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  3,618  ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,467 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 95 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิดถึง 20 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 2,152,384 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 64,200 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,067,149 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20,941 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 38 ราย แยกเป็นชาย 18 ราย หญิง 20 ราย ค่ากลางอายุ 73 ปี(25-92 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 7 ราย ภาคใต้ 15 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 84% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย คิดเป็น 71%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 13%  ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด 20 ราย 

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • ความดันโลหิตสูง (16) 
 • เบาหวาน (11) 
 • ไขมันในเลือดสูง (7)
 • อ้วน (4)
 • โรคไต (4) 
 • ติดเตียง (0)
 • จากพื้นที่เสี่ยง(0)
 • อาศัยในพื้นที่ระบาด (17)
 • อาชีพเสี่ยง (1)
 • ติดจากคนใกล้ชิด (20) : คนรู้จัก(19) ,ครอบครัว(1)

 

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย พบติดเชื้อจากคนใกล้ชิดถึง 20 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง