นนท์ booster ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์

06 ธ.ค. 2564 | 23:12 น.

นนท์ booster ฉีดวัคซีนเข็ม 3 Pfizer (booster) ขยายเวลาลงทะเบียนผ่านออนไลน์ถึง 7 ธ.ค.นี้ 64 ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย

จากกรณีที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) แจ้งประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 Pfizer (booster) ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด สสจ.นนทบุรี แจ้งข่าวดี "นนท์ booster" ขยายเวลาเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 8 ธันวาคม โดยขยายเวลาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 18:00 น. จำนวน 2,000 คน

เงื่อนไข

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac+Sinovac หรือ Sinopharm+Sinopharm โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)
  • ฉีดวัคซีน AstraZeneca+AstraZeneca โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 7 ส.ค. 2564

เปิดลงทะเบียนถึงวันนี้ 7 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 18:00 น. https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../slot/28/booster

ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนท์ booster ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์