สกัดโอไมครอน เปิดมาตรการคุมเข้มผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัพเดทล่าสุด

02 ธันวาคม 2564

สกัดไวรัส"โอไมครอน" กระทรวงสาธารณสุข เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้ที่เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา อัพเดทล่าสุด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เปิดมาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา ระบุ ไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go และไม่ให้ลงทะเบียนเข้าประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย. 64 โดยมีมาตรการดังนี้

 

1.ประเทศที่พบสายพันธุ์ B 1.1.529 และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว

 

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. 64

 

  • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ
  • รูปแบบ กักตัว : ต้องกักตัวในสถานกักกันจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ
  •  กรณีออกจากสถานกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

 

สำหรับผู้เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 28 พ.ย. 64

 

  • ทั้งรูปแบบ Sandbox และ กักตัว : ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง
  • ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 : ไม่อนุญาตให้เข้าไทย (ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย)

2.ประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา

 

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

 

  • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่เข้าพัก กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ
  • รูปแบบ กักตัว กักตัวครบตามกำหนดแล้วยังต้องติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ

 

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 64

 

  • ในรูปแบบ Sandbox และกักตัว : ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

 


 

สกัดโอไมครอน เปิดมาตรการคุมเข้มผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา อัพเดทล่าสุด

 

ข้อมูลจาก : เพจไทยคู่ฟ้า