นนท์ booster เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นอกสถานที่ 2,000 คน วันนี้ เช็คเลย

01 ธ.ค. 2564 | 18:15 น.

นนท์ booster เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ไม่จำกัดสัญชาติ-ที่พักอาศัย จำนวน 2,000 คน วันนี้ 2 ธันวาคม เช็คเงื่อนไขด่วน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเพจ เชิญชวนเปิด walk-in "นนท์ booster" ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 2,000 คนในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ โดยฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย

เงื่อนไข

1.ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

2.ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น. ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

ขณะที่จากข้อมูลการประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center ระบุตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ชาวนนทบุรีได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม 11,115 โดส

ฉีดสะสมรวม 2,189,327 โดส แบ่งเป็น ฉีดในจังหวัด 1,128,560 คน และฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน โดยสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนจากประชากร 1.61 ล้านคนประกอบด้วย

เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 1,426,996 คน คิดเป็น 88.68% เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 935,610 คน คิดเป็น 58.14% ทั้งนี้ การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

นนท์ booster เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นอกสถานที่ 2,000 คน วันนี้ เช็คเลย