เริ่มพรุ่งนี้ สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดทุกจังหวัด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 7:35 น. 106

เริ่มพรุ่งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับ ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 27 พ.ย. - 5 ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนทะลุ 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 64

26 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าตามเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ครอบคลุม 70% ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลายเขตสุขภาพใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก

ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้มารับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ นักเรียน ครู อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา รวมถึงแรงงานต่างด้าวเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ 2 โดส ซึ่งวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ ขอให้หน่วยฉีดวัคซีนตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เชื่อว่าการรวมพลังของบุคลากรสาธารณสุขในวาระพิเศษครั้งนี้ จะทำให้สามารถฉีดวัคซีนได้ครบ 100 ล้านโดส เพิ่มความคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ถึง 70% ได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน หรืออย่างช้าภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้

สำหรับประเทศไทยวันนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหาย 6,875 ราย สูงกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบ 6,559 ราย เสียชีวิต 64 ราย อยู่ระหว่างรักษา 80,277 ราย จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,440 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 341 ราย

 

แนวโน้มการติดเชื้อลดลงทุกพื้นที่ ผู้เสียชีวิต 98% เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว ส่วนวัคซีนโควิด 19 ฉีดไปแล้ว 91,381,880 โดส เหลืออีกประมาณ 8.6 ล้านโดส จะครบตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส เฉพาะเข็มแรกฉีดได้ 47.5 ล้านคน ครอบคลุม 66.02% ของประชากร เหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านคน จะฉีดครบตามเป้าหมาย 50 ล้านคน เขตสุขภาพที่ 6 ฉีดครอบคลุมมากที่สุด 75.86%

ส่วนเขตสุขภาพที่ฉีดได้เกิน 60% มี 5 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11 (68.01%) เขตสุขภาพที่ 1 (65.42%) เขตสุขภาพที่ 4 (64.94%) เขตสุขภาพที่ 12 (61.42%) และเขตสุขภาพที่ 5 (60.97%)

เขตสุขภาพที่ฉีดได้มากกว่า 50% มี 4 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 (55.26%) เขตสุขภาพที่ 2 (53.09%) เขตสุขภาพที่ 3 (53.02%) และเขตสุขภาพที่ 10 (50.22%) ส่วนเขตสุขภาพที่ฉีดไม่ถึง 50% มี 2 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 (49.67%) และเขตสุขภาพที่ 7 (49.55%)

แท็กที่เกี่ยวข้อง