โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 10:48 น. 1.1k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าว แปลงสัญชาติเป็นไทย

วันนี้(24 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย

 

ทั้งนี้ เป็นการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย แก่ชาวต่างด้าว จำนวน 78 คน ซึ่งได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และกระทรวงมหาดไทยได้เห็นหลักฐาน เป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

 

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย  

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย   โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 78 ชาวต่างด้าวแปลงสัญชาติเป็นไทย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง