สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เช็คเงื่อนไขด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 8:20 น. 837

รีบเลย จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ฟรี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ข่าวดี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน โดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด  ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://vaccine-trcs.kcmh.or.th ในวันที่ 24 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

สามารถเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 2564

เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 28 ธ.ค. 2564

2. ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th

เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1 หรือ 2 ธ.ค. 2564

หากตรวจพบว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ ทั้งนี้ กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย แนะนำให้มาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่า "สละสิทธิ์"

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

 

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เช็คเงื่อนไขด่วน

แท็กที่เกี่ยวข้อง