รวมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีในพื้นที่กทม.-ปริมณฑล เช็คเลยที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 8:45 น. 21.3k

เช็คด่วน!จุดวอล์ค อิน ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ในพื้นที่กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร ตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียดก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่นี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ในพื้นที่กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ได้ ทั้งในรูปแบบวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนไปถึงหน้างานเข้าคิวฉีดเลย กับอีกหนึ่งรูปแบบต้องลงทะเบียนล่วงหน้าถึงเข้ารับได้ โดยจะมีจุดไหน สถานที่แห่งใดบ้างที่ให้บริการสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขก่อนเข้ารับการฉีดได้ที่นี่

 

โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

 • ประกาศโรงพยาบาลบางจาก เปิดวอล์ค อิน Walk in  ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ไฟเซอร์ Pfizer  +เข็ม 2 ไฟเซอร์ Pfizer (ในอีก 3 สัปดาห์ถัดไป )ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยเริ่มเเจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น.  จำนวน 800 คิว ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองลัดหลวงเฉลิมพระเกียรติ (ข้างวัดชมนิมิตร)

คุณสมบัติ -เงื่อนไข

 • ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 
 • เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 • สมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพู 
 • หลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค หรือนำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ปากกาส่วนตัว
   

โรงพยาบาลบางจาก เปิดวอล์ค อิน Walk in  ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ไฟเซอร์ Pfizer

โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลบางเสาธง  เปิดวอล์ค อิน  Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ Pfizer  +เข็ม 2 ไฟเซอร์ Pfizer สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12  ปีขึ้นไปและยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน ใดใดมาก่อน โดยสามารถวอล์ค อินได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบัวโรย เวลา 07.00 - 15.00 น. รับจำนวน 500 คิว

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ปากกาส่วนตัว

 

โรงพยาบาลบางเสาธง  เปิดวอล์ค อิน  Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ Pfizer

โรงพยาบาลอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 • โรงพยาบาลอัมพวา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ในวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เวลา 09.00-14.30 น. รับจำนวน 270 คนต่อวัน 

 

โรงพยาบาลอัมพวา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กรุงเทพมหานคร


ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer สำหรับเด็กอายุ 12- 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนแบบวอล์ค อิน  ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564ณ ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

เงื่อนไข - คุณสมบัติ

 • ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี
 • โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา
 • หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด
 • ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ pfizer

 

นอกเหนือจากวอล์ค อิน แล้ว ยังมีในรูปแบบการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิในการเข้ารับวัคซีน โดยมีจุดดังนี้ 

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดชนิด mRNA ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี โดยเข้ารับวัคซีนในวันที่ 12 ,26,27 พฤศจิกายน 2564 และ 3,4,17,18,24,25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.30 น. ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR CODE (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน -ไม่รับวอล์ค อิน) 

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

แท็กที่เกี่ยวข้อง