เปิดจุดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย มีจังหวัดไหนบ้าง เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 พ.ย. 2564 เวลา 18:51 น. 17.1k

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย สำหรับประชาชนทั่วไป ,เด็กอายุ 12-18 ปี ,หญิงตั้งครรภ์ ทั้งในรูปแบบวอล์ค อิน ไปถึงฉีดเลยและแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ตรวจสอบจังหวัดไหนให้บริการฉีดบ้าง เช็คเลยที่นี่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลจุดฉีดวัคซีนทั่วไทย โดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งแบบเข็ม 1,เข็ม 2 และเข็ม 3 สำหรับประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี และกลุ่มเสี่ยงทั้งหญิงตั้งครรภ์ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข สามารถวอล์ค อินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามรพ. หน่วยบริการต่างๆได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งจะมีจุดไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่ กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer สำหรับเด็กอายุ 12- 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนแบบวอล์ค อิน  ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564ณ ประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

เงื่อนไข - คุณสมบัติ

 • ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี
 • โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา
 • หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด
 • ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ pfizer

จังหวัดเพชรบูรณ์

 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เปิดให้หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฟรี (เข็ม 1 และเข็ม 2 ) ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (ศาลสมเด็จพระนเรศวร) ทั้งนี้กรุณานำบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์มาด้วย 

 

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เปิดให้หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โรงพยาบาลอ่างทอง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยวอล์ค อิน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 64เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง 

 

 • ส่วนกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้รับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 2 ไฟเซอร์ หรือในกรณีที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาแล้ว สามารถเข้ารับวัคซีนกระตุ้นได้ ทั้งแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม1 +2 เป็นซิโนแวค ภายในเดือนก.ค. สามารถฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์ได้ หรือในกรณที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า จากที่อื่น สามารถรับวัคซีนเข็ม 2เป็นไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้าได้

โรงพยาบาลอ่างทอง เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี  แจ้งว่า ขอสำรวจความต้องการผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไฟเซอร์ Pfizer (จะได้รับวัคซีน Pfizer ทั้งสองเข็ม) โดยจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อต่อไปนี้

1. ทะเบียนบ้านอยู่ใน “อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
2. อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
- เด็กอายุ 12-18 ปี
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

 

 • ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน  สามารถสแกน QR code หรือคลิกที่นี่ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.ส่วนการจัดสรรวัคซีนและวันนัดหมายเข้ารับบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังทางโทรศัพท์และข้อความ SMS 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  สำรวจความต้องการผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ Pfizer
 


 

จังหวัดราชบุรี

 • โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศว่าผู้ที่อยู่ในเขตอ.เมืองราชบุรี ทุกสัญชาติ อายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิดมาก่อน ทั้งที่ลงทะเบียนกับรพ.และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา08.30-15.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี 

โรงพยาบาลราชบุรี เปิดวอล์ค อิน ฉีดไฟเซอร์

 

จังหวัดสุรินทร์ 

 • โรงพยาบาลจอมพระ ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันจันทร์ที่  22 พฤศจิกายน  2564 โดยจะให้บริการวัคซีนเข็ม 1 ,เข็ม 2 ,เข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ประชาชนที่สนใจสามารถวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และเข้ารับการฉีดได้ที่รพ.จอมพระ
 • สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 1 ไฟเซอร์ รับจำนวน 300 คน เวลา 10.00-12.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ไฟเซอร์ รับจำนวน 150 คน เวลา 08.00-10.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ รับจำนวน 150 คน เวลา 13.00 -15.00 น. 

 

 

โรงพยาบาลจอมพระ ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19

 

จังหวัดศรีสะเกษ

 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เข็มแรก ไฟเซอร์ โดยประชาชนที่สนใจ สามารถวอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่จุดฉีดวัคซีนเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคํา

 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เข็มแรก ไฟเซอร์

 

จังหวัดสุรินทร์

 • โรงพยาบาลสนม เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12  ปีขึ้นไป  ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนโควิด สามารถวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ + เข็ม 2ไฟเซอร์ ในวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสนม 

 

โรงพยาบาลสนม เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์


จังหวัดนราธิวาส

 • โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส ประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งเข็ม 1 ,เข็ม 2 และเข็ม 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อหน่วยให้บริการตามภาพด้านล่างนี้

 

นราธิวาส เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง