ฉีดวัคซีนโควิด mRNA-แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 หมอยงรับอาสาที่ฉีดซิโนฟาร์ม

23 พ.ย. 2564 | 00:59 น.

หมอยงเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด mRNA-แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3 หลังฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า 
โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ หรือไวรัสเวคเตอร์ เข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม
หมอยง ระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาแล้ว 2 เข็มและได้รับเข็มที่ 2 มาแล้ว 3 - 6 เดือน จะกระตุ้น ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา หรือ แอสตร้าเซเนกา  

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้ 
ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แล้ว 2 เข็ม 
ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564  
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ 
ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 
มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป 

รับอาสาฉีด mRNA-ไวรัสเวกเตอร์
อาสาสมัครจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือ โมเดอร์นาหรือ แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 เต็มโดส โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน 
โครงการดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 20 พ.ย. 64 มีการฉีดสะสมแล้วทั้งหมด 88,803,596 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 46,646,938 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 39,101,640 ราย  และเข็มที่ 3 จำนวน 3,055,018 ราย