ลอยกระทง 2564 กทม.มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ เช็กเลย

18 พ.ย. 2564 | 20:00 น.

ลอยกระทง 2564 กทม.มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ พร้อมเปิดพิกัดลอยกระทงใกล้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลอยกระทง 2564 ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทงให้ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร(กทม.)มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ

  • ห้าม 

จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ โคมลอย หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ

  • ฝ่าฝืน 

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ห้าม 

จำหน่ายและห้ามเล่นทัดจีนทุกชนิด ประทัดทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ เด็ดขาด

  •  ฝ่าฝืน 

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ผู้ผลิตและจำหน่ายดอกไม้ไฟ

ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมอนามัย“อย่างเคร่งครัด”

  •  ฝ่าฝืน 

ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลอยกระทง 2564 กทม.มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ เช็กเลย

พิกัดลอยกระทงใกล้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ กทม. เปิดพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับคนที่อยากไปงานลอยกระทงใกล้ๆบ้าน และลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น. 

ลอยกระทง 2564 กทม.มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ เช็กเลย

ลอยกระทง 2564 กทม.มีข้อห้ามอะไรบ้าง ที่ฝ่าฝืนแล้วมีโทษ เช็กเลย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์