ลอยกระทง 2564 เปิด 10 มาตรการเข้มห่างไกลโควิด-19

17 พ.ย. 2564 | 09:05 น.

ลอยกระทง 2564 กรมอนามัย เปิดคู่มือ แนะ ประชาชน-สถานที่จัดงาน-ผู้ประกอบการ มาตรการเข้ม 10 ข้อลอยกระทงปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ลอยกระทงปี 2564 หลังจากที่คนไทยห่างหายจากประเพณีลอยกระทงกันมาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศให้สามารถจัดงานเทศกาลลอยกระทงปีนี้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

ล่าสุด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คู่มือเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน ผู้ประกอบการห้างร้านต่าง ๆ พร้อมด้วยประชาชนที่ต้องการเที่ยวเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของไทยควบคู่ไปกับความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.กำหนดจุดเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียน ไทยชนะ จุดคัดกรองอุณหภูมิ

2.มีห้องน้ำเพียงพอ ทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ 

3.เลือกสถานที่จัดงานไม่แออัด ระบายอากาศดี กำหนดจำนวนผู้จัดงาน

4.เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร

5.กระจายจุดลอยกระทงและมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด

6.การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ตะโกน ไม่จับมือ

7.แผงลอย หรือ พาหนะ จำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการ และงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

8.ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

9.ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัดด

10.ผู้จัดงาน มีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด