ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ

15 พ.ย. 2564 | 19:00 น.

ข่าวดี รพ.ราชวิถี เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป-ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน-ไม่จำกัดสัญชาติ

16 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลราชวิถี แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศเปิดให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ดังนี้ 

 1. เฉพาะที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดสัญชาติ) หรือผู้ที่ต้องการฉีดเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
 2. ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์
 3. บุคลากรทางการแพทย์
 4. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค (มีใบรับรองแพทย์ยืนยันโรค) 
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็งทุกชนิด
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน

โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกได้ที่ https://bit.ly/3pM1sHQ

สำหรับการลงทะเบียนเป็นการจองลำดับคิวไว้ เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีน จะเรียกผู้ที่ลงทะเบียนไว้เข้ามาฉีด ด้วยการสง SMS ตามลำดับคิว โดยทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิฉีดเข็มกระตุ้น เฉพาะตามเกณฑ์ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขเและที่เคยได้รับจากโรงพยาบาลราชวิถีเท่านั้น 

ทั้งนี้ ชนิดวัคซีนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับนโยบายทางสาธารณสุขและที่ทาง รพ.ได้รับการจัดสรร ณ ขณะนั้น 

 

สถานที่ฉีดวัคซีน

ติดต่อจุดเช็คคิวและตรวจสอบเอกสาร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ตามเวลานัดหมาย) เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ