ฉีดวัคซีน Pfizer/Moderna เข็ม 3 ครึ่ง-เต็มโดส หมอยงเปิดรับอาสาสมัครที่ฉีด AZ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 1:47 น. 588

หมอยงรับอาสมัครฉีดวัคซีน Pfizerและ Moderna เข็ม 3 ครึ่ง-เต็มโดส สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม 2564

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 (covid-19) วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เข็ม 3  ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส  ตามหลัง แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ โมเดอร์นา (Moderna) ครึ่งโดส หรือเต็มโดส  

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 
ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม 2564 
เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส  โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  

รับอาสาฉีดวัคซีน mRNA กระตุ้นเข็ม 3
เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19) ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-7 พ.ย. 64 มีการฉีดวัคซีนสะสมจำนวน 80,968,807 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 44,116,509 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 34,240,355 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,611,943 ราย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง