svasdssvasds

เงินอุดหนุนบุตร 2564 เดือนพฤศจิกายน มีเงินโอนเข้าแล้วอย่าลืมตรวจสอบด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 12:00 น. 11.3k

เงินอุดหนุนบุตร 2564 เดือนพฤศจิกายน มีเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน 600 บาทแล้ว ตรวจสอบสถานะสิทธิ ช่องทางติดต่อ พร้อมแนะคุณสมบัติ -ข้อควรรู้ วิธีการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เงินอุดหนุนบุตร งวดประจำเดือนพฤศจิกายนจำนวน 600 บาท โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อย ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้ หรือหากเป็นผู้สมัครรับสิทธิรายใหม่ สามารถตรวจเช็คสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง (คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนตรวจเช็คสถานะของผู้ลงทะเบียน


1.เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ"(คลิกที่นี่)   


2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 


3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 


4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 


5.กดค้นหาข้อมูล 

 

สถานะสิทธิของผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร

 

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์ 0820917245, 0820379767, 08 34313533, 0657313199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 

อนึ่งเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2564 หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีผู้ได้รับสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,314,345 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,458,091,600 บาท 

 

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน โอนเข้าบัญชีวันที่ 10 พ.ย.64

 

ขณะที่ผู้ปกครองรายใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯได้ต่อเนื่อง โดยสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดดังนี้ 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 

 • ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 

 

 • เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย ,เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ,อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน/ต่อปี , ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง 

 • สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ลงได้ที่สำนักงานเขต/ ส่วนเมืองพัทยา ลงได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาค ลงได้ที่ อบต. หรือเทศบาล 

 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

 

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

อนึ่ง ผู้มีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนฯ จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี และมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ไม่ย้อนหลังไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง