svasdssvasds

จัดงานลอยกระทง 2564 มีมาตรการ-เงื่อนไขอย่างไร เช็คมติศบค.ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 12:27 น. 5.1k

ประเพณีลอยกระทง 2564 จัดได้ตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามมติศบค. ตรวจเช็คมาตรการ - แนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่นี่

ประเพณีลอยกระทง หรือ งานลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ โดยการจัดงานในปีนี้ ทางศบค.ได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติที่นำเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยอาศัยหลัก COVID Free Setting และ UNIVERSAL PREVENTION

 

นอกจากนั้นแล้วประเพณีลอยกระทง 2564 ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ จะถูกนำเสนอผ่าน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"ซึ่งคำว่า "ลอยกระทงวิถีใหม่ "จะหมายถึงการจัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรมและคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้วย 

 

ขณะที่การ "สืบสานวัฒนธรรมไทย" หมายถึงการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน และการแสดงความกตัญญูต่อน้ำ 

ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

 

สำหรับประเพณีลอยกระทง 2564 จะมีแนวทางปฏิบัติ  - เงื่อนไขอย่างไรบ้าง ตรวจสอบได้ดังนี้ 

 

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

 • มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
 • มีจุดบริการล้างมือ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการจัดงาน
 • หากมีการแสดงในงานให้มีการทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
 • จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
 • ทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดทุก 1 - 2 ชั่วโมง

 

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่มีดังนี้

 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • สร้างการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการป้องกันควบคุมโรค
 • เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์

 

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่

 

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้ร่วมงานมีดังนี้

 • ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด
 • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ,สแกน QR CODE ไทยชนะ
 • ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม
 • กำหนดระยะห่างของการนั่งชมการแสดง
   

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้ร่วมงาน

 

นอกเหนือจากแนวปฏิบัติแล้ว ประเพณีลอยกระทง 2564 ได้มีการรณรงค์เรื่อง "สืบสานวัฒนธรรมไทย" โดยส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาและป้องกันมลพิษต่อสายน้่ำและสิ่งแวดล้อม

 

 • รณรงค์ให้ครอบครัว กลุ่ม หรือ หน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง"1ครอบครัว 1 กระทง"หรือ " 1หน่วยงาน 1กระทง"เพื่อการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและลดปริมาณขยะ

 

 • การจัดกิจกรรม การละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่นโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

 

ประเพณีลอยกระทง 2564 รณรงค์เรื่อง "สืบสานวัฒนธรรมไทย"

 

ส่วนแนวทางและมาตรการรณรงค์"ลอยกระทงวิถีใหม่"

 • ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า

 

 • ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทั้งทางน้ำและทางบกตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ - ส่ง ประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง

 

 • ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม 

มาตรการรณรงค์"ลอยกระทงวิถีใหม่"

แท็กที่เกี่ยวข้อง