แจกจริง! มุกดาหาร มอบทอง 10 รางวัล ให้แก่ผู้ฉีด "วัคซีนซิโนแวค"เข็มแรก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ย. 2564 เวลา 14:23 น. 57

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มอบทองคำหนัก 1 สลึง 10 รางวัล แก่ผู้โชคดี ฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกของอำเภอเมือง รณรงค์เดินหน้าสู่เป้าหมาย เปิดเมือง 18 พ.ย. นี้ ครอบคลุมการฉีดวัคซีนครบ 250,000 คน

8 พ.ย. 2564 - มุกดาหารแจกทองแก่คนฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก โดยนายแพทย์ประวิตร์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานจับรางวัลหาผู้โชคดี  ฉีดวัคซีนเข็มแรก อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล 

 

สืบเนื่องจากการที่จังหวัดมุกดาหาร ได้รณรงค์ให้ประชาชนที่ยังไม้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปรับการฉีดวัคซีน ให้ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด 2 ใน 3 ของประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีประชากร ประมาณ 350,000 คน ตามเป้าหมาย 2 ใน 3 หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งจังหวัด ประมาณ 250,000 คน ก่อนเปิดเมือง อย่างปลอดภัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

โดยให้แต่ละอำเภอได้กระตุ้นให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกออกไปรับการฉีดวัคซีนให้มาก ๆ หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเป้าที่จังหวัดกำหนด ในส่วนของอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดมมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข และอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้มอบสิทธิชิงทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล  

สำหรับประชาชนที่ไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรก ระหว่างวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม – วันที่ 7 พฤศจิกายน  2564 

 

ผลการจับสลากรางวัล และผู้โชคดีดังนี้ 

  1. นางเอ็ม สีจันดา 
  2. นางนิตยาพร ใจตรง
  3. นายไสว รูปสะอาด
  4. นายไพศาล สุกใส
  5. นายวิรัตน์  มั่นจิตร  
  6. นายหกาย บับพาน
  7. นางสมพร พุฒจันทร์
  8. นายแต้ม ไชยพันธ์
  9. นางสาวสมจินตนา ปริปุญโญ
  10. นายบุญส่ง ยิ่งวงค์

ทั้งนี้ แจ้งว่าสำหรับผู้โชคดี ให้ติดต่อขอรับรางวัลโทร. 062-9635154 , 095-5211528 ภายใน 30 วัน นับแต่วันจับฉลาก หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง