คาถาบูชาท้าวมหาพระพรหม ขอพรให้ปัง!สมดั่งปรารถนา

08 พ.ย. 2564 | 08:59 น.

คาถาบูชาพระพรหม หรือท้าวมหาพรหม ขอพรอย่างไรให้สมปรารถนา มีความเชื่อกันว่าพระพรหมเป็นองค์เทพที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้

การสักการะบูชาพระพรหม หรือ องค์ท้าวมหาพรหม นั้น เนื่องจากท่านมี 4 พักตร์ ดังนั้นการจะบูชาท่านต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ  คือด้านการงาน  ด้านการเงิน  ด้านความรัก และภาพรวม   จึงจะได้รับพรครบทุกประการ  

 

คาถาบูชาพระพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง

พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม

ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม

สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน

นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ

เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา

กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม

สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

บทสวดแบบย่อ โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ