อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

07 พฤศจิกายน 2564

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีที่ไหน ฉีดวัคซีนอะไร เช็ครายละเอียด พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด ( 5 พฤศจิกายน 2564) ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น 861,848 โดส สะสม 79,517,972 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก ประมาณ 43.69 ล้านคน คิดเป็น 60.7% เข็มสอง ประมาณ 33.26 ล้านราย คิดเป็น 46.2% และเข็มสาม ประมาณ 2.55 ล้านคน คิดเป็น 3.6% ของประชากรซึ่งมีสัดส่วนขยับเพิ่มขึ้นตามลำดับ

จากการรวบรวมของ ฐานเศรษฐกิจ พบว่า หลายจังหวัดยังคงเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1.สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบทั้งสองเข็ม ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันบำราศนราดูรเท่านั้น 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2564 ที่ http://bamras.ddc.moph.go.th เพื่อเข้ารับบริการ ณ หอประชุมอัจฉรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ 

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

 

2. โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 

ประกาศฉีดกระตุ้น เข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม สามารถวอล์ค อิน (Walk In) เข้ามาฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ได้ ณ รพ.หนองหญ้าไซ ในวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายนนี้ 

ทั้งนี้ โปรดนำใบรับรองการฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และบัตรประชาชนมาด้วย รับบัตรคิวแรกตั้งแต่เวลา 7.00-11.30 น. 

 

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

3.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 

เปิดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบทั้งสองเข็ม จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวนจำกัด ดังนี้

  •  ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนจากเครือข่าย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม อบจ. รวม 3,400 คน

 

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

4.โรงพยาบาลขอนแก่น 

เปิดลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม กับทางโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น AstraZeneca ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ฉีดคิวที่ 1-2,000 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ฉีดคิวที่ 2,001-4,000 

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

 

5.โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี 

เปิด Walk In ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ทั้งจาก รพ.บ้านหมอ และต่างพื้นที่ 

ทั้งนี้ โปรดนำหลักฐานการฉีดวัคซีนเดิมและบัตรประชาชนมาแสดงด้วย  

 

อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่

 

6.โรงพยาบาลหาดใหญ่

ประกาศฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม หรือ ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้วก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. จำนวน 600 คิวต่อวัน 

นำบัตรประชาชนและหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนมาแสดงในวันเข้ารับบริการด้วย 

  อัพเดต จุดฉีดวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่นี่