svasdssvasds

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม. 827 ราย "เชียงใหม่"ขึ้นที่ 3

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 พ.ย. 2564 เวลา 5:00 น. 10.4k

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 827 ราย อันดับ 2 สงขลา 631 ราย และอันดับ 3 เชียงใหม่ 492 ราย พบมีจังหวัดในภาคใต้ลดเหลือ 4 จังหวัด สงขลา-นครศรีธรรมราช-ปัตตานี-ยะลา

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,982 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,762 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 66 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม. 827 ราย "เชียงใหม่"ขึ้นที่ 3

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,943,424 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 97,470 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,826,492 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,029 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 19,368 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 827 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 402,425 ราย

2.สงขลา 497 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 49,012 ราย

3.เชียงใหม่ 492 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 17,817 ราย

4.นครศรีธรรมราช 455 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 31,308 ราย

5.ปัตตานี 451 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 38,757 ราย

6.ยะลา 336 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 42,015 ราย

7.ชลบุรี 280 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 102,349 ราย

8.ขอนแก่น 280 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 102,349 ราย

9.ระยอง 248 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 41,818 ราย

10.สมุทรปราการ 215 ราย สะสม(1 เม.ย.-4 พ.ย.64) 123,369 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม. 827 ราย "เชียงใหม่"ขึ้นที่ 3

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง