ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 72 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย 56.5% ของประชากร

27 ต.ค. 2564 เวลา 6:40 น. 79

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.04 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 8.12 แสนโดส ฉีดเข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย คิดเป็น 56.5% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 14.78 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 26 ต.ค. 2564) รวม 72,049,529 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 26 ตุลาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 812,009 โดส

  • เข็มที่ 1 : 371,263 ราย
  • เข็มที่ 2 : 401,747 ราย
  • เข็มที่ 3 : 38,999 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 72 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย 56.5% ของประชากร
 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 40,717,544 ราย (คิดเป็น 56.5% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 29,115,651 ราย (คิดเป็น 40.4% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,216,334 ราย (คิดเป็น 3.1% ของประชากร)

ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 72 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย 56.5% ของประชากร

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14.78 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 72 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย 56.5% ของประชากร

  • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 47,342 โดส
  • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 14,788,349 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 72 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 40.71 ล้านราย 56.5% ของประชากร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง