โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย มีเด็ก 1 อายุเกิน 60 ปี 49 ราย

20 ต.ค. 2564 เวลา 6:14 น. 53

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,918 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย อยู่ในภาคใต้ 20 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 91% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 49 ราย และมีเด็กอายุ 1 เดือน 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,918 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,195 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 664 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 18 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย มีเด็ก 1 อายุเกิน 60 ปี 49 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,811,852 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 103,507 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,669,859 ราย เพิ่มขึ้น 10,878 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,392 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 79 ราย แยกเป็นชาย 40 ราย หญิง 39 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(1 เดือน-89 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 18 ราย ภาคใต้ 20 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 91% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 49 ราย คิดเป็น 62%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 23 ราย คิดเป็น 29%  


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

  • ความดันโลหิตสูง (44) 
  • เบาหวาน (31) 
  • ไขมันในเลือดสูง (18)
  • อ้วน (13)
  • โรคไต (15) 
  • ติดเตียง (1)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 79 : คนรู้จัก 37 ราย  ,ครอบครัว 7 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 32 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง