“สุวัจน์”รวมพลังนิสิตเก่าม.เกษตรช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

18 ต.ค. 2564 เวลา 11:03 น. 64

“สุวัจน์”รวมพลังนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ ช่วยผู้ประสบภัยโควิด เปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัยโควิด-19”

 

วันนี้ (18 ต.ค.64) นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19” ณ ห้องนนทรี อาคารสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ผ่านทางกองทุนนิสิตเก่าฯ รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ เกษตรก้าวไกลไปกับ สมก. ทางสถานีวิทยุ มก. 

                        “สุวัจน์”รวมพลังนิสิตเก่าม.เกษตรช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

 

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ แก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับการฉีดวัคซีน  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด 19  และยังได้ร่วมสนับสนุน การดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด 19 โดยประสานกับเครือข่ายของสมาคม และชมรมในสังกัด  ร่วมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์  อาหารและเครื่องดื่ม

 

นอกจากนั้น ยังได้ช่วยดำเนินการจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อฉีดวัคซีนให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป เพิ่มเติมอีกด้วย

 

ขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ยังมีผลกระทบด้านสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง ที่คนไทยต้องร่วมใจกันฝ่าวิกฤติ และต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันต่อไปอีก 

 

สมาคมนิสิตเก่าฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งทางด้านสุขภาพ การรักษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19”  ในการช่วยเหลือสังคม ของสมาคมนิสิตเก่า

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน การช่วยเหลือ การมอบสิ่งของต่างๆ  ได้ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ทั้งนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ในฐานะศิษย์เก่า KU 33 และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ ด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง