บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลังฯ เติมเงินเบี้ยความพิการวันไหนเช็คเลย

18 ตุลาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2564 เหลืออยู่ 1 สิทธิ สำหรับเบี้ยความพิการสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2564 ผ่านไปแล้ว 16 วัน โดย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านราย ตามไทม์ไลน์ดังนี้

 

วันที่ 1 ตุลาคม ได้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไปแล้ว ดังนี้

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

 

 • เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 15 ตุลาคม

สำหรับผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

 

วันที่ 18 ตุลาคม 

เป็นเดือนแรกมาตรการต่อายุด ลดค่าน้ำ และ ค่าไฟ้ฟ้า ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หากใช้ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป คือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลังฯ เติมเงินเบี้ยความพิการวันไหนเช็คเลย

วันที่ 22 ตุลาคม

สำหรับเบี้ยความพิการที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ทุกวันที่ 22 ของเดือนและสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2564 ล่าสุด   ครม. ได้มีมติอนุมัติ ขยายสิทธิเบี้ย ผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท) สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง