ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรคนจนกู้สูงสุด 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คด่วน

17 ต.ค. 2564 | 08:00 น.

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรคนจน กู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้ได้ เช็คเงื่อนไขครบจบที่นี่

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 และ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู โดยปล่อยสินเชื่อให้รายเล็ก รายย่อย และ รายใหญ่ ลดต้น และ ดอกเบี้ย กู้แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เป็นต้น

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ  ให้กับผู้ถือบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 

วงเงินกู้

50,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

 

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรคนจนกู้สูงสุด 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คด่วน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

 

หลักประกัน

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ.

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน