อัพเดท13เส้นทางถนนหลวงใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วม

17 ต.ค. 2564 เวลา 3:25 น. 156

กรมทางหลวงชนบท อัพเดท13เส้นทางใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากอุทกภัย น้ำท่วม ในพื้นที่ 14 จังหวัด เส้นทางไหนบ้างเช็คได้ที่นี่

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อัพเดท13เส้นทางถนนหลวงใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (17 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 33 สายทาง

อัพเดท13เส้นทางถนนหลวงใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วม

โดยพบว่าสามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง แบ่งเป็น - น้ำท่วมสูง 7 สายทาง (7 แห่ง) - ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) - สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ได้แก่

อัพเดท13เส้นทางถนนหลวงใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วม

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

 

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

 

3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

 

4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

 

5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

 

6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+200)

 

7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

 

8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

 

9. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

 

10. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

 

11. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

 

12. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

 

13. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

 

อัพเดท13เส้นทางถนนหลวงใน9จังหวัดถนนพังใช้งานไม่ได้จากปัญหาน้ำท่วม

ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเข้าดำเนินการซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายทันทีหลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และโปรดสังเกตป้ายเตือน

 

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

แท็กที่เกี่ยวข้อง