โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย พบมีเด็ก 1 อายุเกิน 60 ปี 58 ราย

16 ต.ค. 2564 เวลา 5:47 น. 206

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,648 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย จากภาคใค้ 21 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 88% และมีเด็กเสียชีวิต 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,648 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,873 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 650 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 111 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 14 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย พบมีเด็ก 1 อายุเกิน 60 ปี 58 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,772,838 ราย รักษาตัวอยู่ 107,378 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,647,255 ราย เพิ่มขึ้น 10,797 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,11 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 16 ตุลาคม 2564 จำนวน 82 ราย แยกเป็นชาย 45 ราย หญิง 37 ราย ค่ากลางอายุ 70 ปี(10-94 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 13 ราย ภาคใต้ 21 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 88% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 58 ราย คิดเป็น 71%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 14 ราย คิดเป็น 17% และมีเด็กเสียชีวิต 1 ราย 


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (35) 
 • เบาหวาน (24) 
 • ไขมันในเลือดสูง (16)
 • อ้วน (6)
 • โรคไต (13) 
 • ติดเตียง (7)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 79 : คนรู้จัก 39 ราย  ,ครอบครัว 6 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 34 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง