สถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 21 สายทาง อัพเดตที่นี่

14 ต.ค. 2564 เวลา 7:35 น. 122

กรมทางหลวงชนบท เผย สถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัดรับผลกระทบจากอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง เช็คที่นี่

14 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด รวม 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น

 • พระนครศรีอยุธยา
 • อ่างทอง
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • นครราชสีมา
 • ชัยภูมิ
 • สุรินทร์
 • บุรีรัมย์
 • ขอนแก่น
 • มหาสารคาม
 • นครสวรรค์
 • สุพรรณบุรี
 • จันทบุรี
 • ตราด

- น้ำท่วมสูง 14 สายทาง (14 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง)

- สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง)

 1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
 2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
 4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
 5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)
 6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+200)
 7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)
 8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)
 9. สายทาง ขก.3055 แยก ทล.229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+600 ถึง 12+200)
 10. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

11.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

12.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+450)

13.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

14.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

15.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

16.สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)

17.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 ถึง 11+650)

18.สายทาง จบ.4006 แยก ทล.3277 – บ้านตาพลาย อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+350) 

19.สายทาง จบ.1030 แยก ทล.3 – บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 2+400 ถึง 2+500)

20.สายทาง ตร.1009 แยก ทล.3 – บ้านท่าประดู่ อ.เมือง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 5+700)

21.สายทาง ตร.4022 แยก ทล.3159 – บ้านตรอกกระสังข์ อ.เขาสมิง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 13+700 ถึง 13+800)

ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมเร่งเข้าฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

แท็กที่เกี่ยวข้อง