ปภ.อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ 2 ลูก ยังมีพื้นที่เกิดอุทกภัย 12 จังหวัด

14 ตุลาคม 2564

ปภ.อัพเดทอิทธิพลพายุไลออนร็อก 8 – 14 ต.ค.64 เกิดอุทกภัยใน 8 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ตั้งแต่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค.64 เกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด

เกาะติดข่าวน้ำท่วม วันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 09.40 น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลพายุ ไลออนร็อก ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ต.ค.64 ทำให้เกิดอุทกภัยใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เลย ปราจีบุรี จันบุรี ตราด ชุมพร และระนอง รวม 18 อำเภอ 67 ตำบล 296 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,251 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด (จันทบุรี ตราด)

ปภ.อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ 2 ลูก ยังมีพื้นที่เกิดอุทกภัย 12 จังหวัด

ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค.64 ทำให้เกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,196 ตำบล 8,192 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 332,738 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี รวม 46 อำเภอ 312 ตำบล1,717 หมู่บ้าน 90,507 ครัวเรือน

ภาพรวมยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด ดังนี้

1.จันบุรี มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมือง

จันบุรี และอำเภอแหลมสิงห์ ระดับน้ำลดลง

2.ตราด มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ เขาสมิง อำเภอเมืองตราด ระดับน้ำลดลง

3. ขอนแก่น มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี อำเภอพระยืน อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเมืองขอนแก่น ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำลดลง

4. มหาสารคาม มวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นไหลเข้าท่วมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม ระดับน้ำทรงตัว

5. นครราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง และอำเภอเมืองยาง) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร ยังคงมีบางส่วนเป็นบ้านเรือนประชาชน ระดับน้ำลดลง

6. นครสวรรค์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ ระดับน้ำลดลง

7. ลพบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง ระดับน้ำลดลง

8. สุพรรณบุรี ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ได้ระบายน้ำจากประตูน้ำสําเภาทองลงสู่แม่น้ำท่าจีน ระดับน้ำลดลง

9. สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี ระดับน้ำลดลง

10. อ่างทอง น้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง ระดับน้ำลดล

11. พระนครศรีอยุธยา น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอบางซ้าย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง

12. ปทุมธานี น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ริมน้ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก ระดับน้ำลดลง