"ซีพีเอฟ" ร่วมร้อยเรียงความดีเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

12 ต.ค. 2564 | 11:27 น.

ซีพีเอฟ ร่วมร้อยเรียงความดี นำพนักงานปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน มุ่งเป้าสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายใน 9 ปี

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการนำพนักงานปลูกต้นไม้ในโครงการ ซีพี ร้อย รักษ์โลก  ร่วมร้อยเรียงความดี ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์  ปลูกต้นไม้  10 ล้านต้น  มุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายใน 9 ปีข้างหน้า (2573) ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกอย่างยั่งยืน  สอดรับกลยุทธ์ 2030 Sustainability in Action ของซีพีเอฟ ที่ยึดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก สู่ความยั่งยืน  คือ  อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่าคงอยู่ 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์    ปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสังคมและประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับบุคคล ด้วยการลงมือทำผ่าน 2 กิจกรรม ในโครงการ Sustainability in Action ยั่งยืนได้ ด้วยมือเรา  คือ กิจกรรม กล้าจากป่า พนาในเมือง และ กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก เพื่อร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
สำหรับในส่วนของกิจกรรม กล้าจากป่า พนาในเมือง เปิดให้พนักงานลงทะเบียนรับกล้าไม้จากโครงการ ฯ ทั้งไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ  ไม้กระถาง กลุ่มไม้ดักฝุ่น PM 2.5 และไม้สมุนไพร เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน  ขณะเดียวกันพนักงานสามารถนำกล้าไม้ของตัวเองมาปลูก และเข้าร่วมโครงการฯ มีการบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้  เพื่อนำมาคำนวณการกักเก็บคาร์บอนต่อไป  โดยในปีนี้กิจกรรมกล้าจากป่า พนาในเมือง มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น และภายใน 5 ปี (2564-2568) มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น 

"โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของเครือซีพี สู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals:SDGs) รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ในปี 2565" 
โครงการซีพี ร้อย รักษ์โลก และ กล้าจากป่า พนาในเมือง ยังช่วยสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ที่ช่วยเพาะกล้าและดูแลกล้าไม้  มีส่วนร่วมลดโลกร้อนไปด้วยกัน