svasdssvasds

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีอีกวันไหน พร้อมขั้นตอนตรวจสอบสถานะ

09 ต.ค. 2564 เวลา 2:30 น. 2.8k

"เงินอุดหนุนบุตร" โอนเเล้วเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา ส่วนจะโอนอีกทีวันไหนบ้าง เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีอีกวันไหน พร้อมขั้นตอนตรวจสอบสถานะได้เลย

"เงินอุดหนุนบุตร" รอบเดือนตุลาคม 2564 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ (8 ต.ค.64) ทั้งผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมถึงยังจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท

กรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีอีกวันไหน

เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ผู้มีสิทธิรับเงิน "เงินอุดหนุนบุตร" 

1.ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)

2.จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

3.ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564

4.จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

5.ผู้ปกครองที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ" คลิกที่นี่  

เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีอีกวันไหน พร้อมขั้นตอนตรวจสอบสถานะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง