ชงครม.เยียวยาเอสเอ็มอี จ่ายค่าจ้างหัวละ 3,000 บาท นาน 3 เดือน เริ่ม พ.ย.นี้

08 ต.ค. 2564 เวลา 4:50 น. 8.4k

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอครม. ผุด เยียวยาเอสเอ็มอี หรือ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ช่วยอุดหนุนค่าจ้าง หัวละ 3,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ย. 64 - ม.ค. 65 เริ่มลงทะเบียน ต.ค.นี้ คาดมีนายจ้างเข้าข่ายกว่า 3.9 แสนราย

วันที่ 8 ต.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาเอสเอ็มอีว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ  ตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ SMEs ของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงาน

โดยลดภาระต้นทุน เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs สามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติโควิด -19 ได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย

     เงื่อนไข-การรับเงินอุดหนุน

  • นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนในฐานข้อมูลประกันสังคม (สถานะ Active ในฐานทะเบียนประกันสังคม) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  • รัฐจะอุดหนุนการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานเฉพาะลูกจ้างสัญชาติไทย ให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

ทั้งนี้นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

  • กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

เตรียมเสนอครม.

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานอยู่ระหว่างจัดทำระบบลงทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเสนอต่อครม. ซึ่งหากครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ กรมการจัดหางานจะเปิดให้นายจ้างที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการทางระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน

มาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี 3000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง