"กรมชลประทาน" มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 100 ชุดช่วยน้ำท่วมขอนแก่น

07 ต.ค. 2564 เวลา 5:58 น. 77

กรมชลประทาน ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำบ้านดอนดู่ จ.ขอนแก่น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 100 ชุดบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น รวมถึงมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือน้ำท่วม
ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาแก้มลิงแบบอ่างฯพวง เชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้ว ไปยังอ่างเก็บน้ำกุดละว้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เป็นการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี ส่วนระบบส่งน้ำเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนดู่ 

หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้มากขึ้น เป็นแหล่งน้ำดิบที่ยั่งยืนของชาวอำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีน้ำเพื่อทำการเกษตร ตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

กรมชลประทานลงพื้นที่น้ำท่วมขอนแก่น
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (พ.ศ.2564-2569)

หากดำเนินแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักได้ถึง 35.02 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณ 35,000 ไร่ ตลอดจนช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นได้ในอนาคต
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง