โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย พบอายุเกิน 60 ปีถึง 73 ราย

06 ต.ค. 2564 | 06:09 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,866 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% โดยเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถึง 73 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,866 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,797 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,008 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย พบอายุเกิน 60 ปีถึง 73 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,667,097 ราย รักษาตัวอยู่ 108,022 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,541,770 ราย เพิ่มขึ้น 10,115 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,211 ราย
 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน 102 ราย แยกเป็น เป็นชาย 51 ราย หญิง 51 ราย ค่ากลางอายุ 70 ปี(38-102 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 22 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 73 ราย คิดเป็น 72%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 22 ราย คิดเป็น 22%  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (54) 
 • เบาหวาน (43) 
 • ไขมันในเลือดสูง (21)
 • อ้วน (19)
 • โรคไต (13) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 99 : คนรู้จัก 43 ราย  ,ครอบครัว 13 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 41 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย