โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.1,208 ราย สงขลาขึ้นอันดับ 2

06 ต.ค. 2564 | 05:51 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 1,208 ราย อันดับสอง สงขลา 666 ราย พบมีจากภาคใต้ 5 จังหวัด ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-สงขลา-ครศรีธรรมราช

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,866 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,797 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,008 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.1,208 ราย สงขลาขึ้นอันดับ 2

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,667,097 ราย รักษาตัวอยู่ 108,022 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,541,770 ราย เพิ่มขึ้น 10,115 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,211 ราย
 

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 1,208 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 374,067 ราย

2.สงขลา 666 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 32,759 ราย

3.สมุทรปราการ 602 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 113,190 ราย

4.ชลบุรี 601 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 91,082 ราย

5.นราธิวาส 501 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 26,567 ราย

6.ยะลา 446 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 26,465 ราย

7.ระยอง 379 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 33,794 ราย

8.ปราจีนบุรี 313 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 17,680 ราย

9.ปัตตานี 309 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 23,792 ราย

10.นครศรีธรรมราช 259 ราย สะสม(1 เม.ย.-6 ต.ค.64) 17,772 ราย