โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 601 ราย เสียชีวิต 7 ราย ทุกรายไม่เคยรับวัคซีน

06 ต.ค. 2564 เวลา 0:21 น. 491

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 601 ราย คลัสเตอร์ทหารเรือสัตหีบติดสะสมแล้ว 1,163 ราย ยอดเสียชีวิตวันนี้ 7 ราย ทุกรายไม่มีประวัติเคยรับวัคซีน ยอดรักษาหายสะสม 79,951 ราย กำลังรักษา 10,495 ราย

6 ต.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  (สสจ.ชลบุรี) อัพเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 601 ราย ยอดสะสม 91,084 ราย รักษาหายเพิ่ม 717 ราย รักษาหายสะสม 79,951 ราย กำลังรักษา 10,495 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย เสียชีวิตสะสม 638 ราย
 

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 601 ราย  เสียชีวิต 7 ราย ทุกรายไม่เคยรับวัคซีน

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่

1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 7 ราย สะสม 1,163 ราย
   1.1 ข้าราชการทหารเรือ 6 ราย
   1.2 ทหารเกณฑ์ 1 ราย
2. Cluster บริษัท RMS ไซด์งานโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา 9 ราย สะสม 9 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย
4. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
5. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 21 ราย
6. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
    6.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3 ราย
    6.2 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย
    6.3 จังหวัดระยอง 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    7.1 ในครอบครัว 196 ราย
    7.2 จากสถานที่ทำงาน 116 ราย
    7.3 บุคคลใกล้ชิด 31 ราย
    7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 8
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 30 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 154 ราย
 

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

รายละเอียดผู้เสียชีวิต 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 7 รายของวันนี้ มีอายุเฉลี่ย 68 ปี เป็นผู้สูงอายุ 6 ราย (85.7%) ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือการมีโรคประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และทุกรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง