โคราช เตือน 3 ตำบลเขตเมืองเฝ้าระวังน้ำท่วม

05 ต.ค. 2564 | 09:36 น.

อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่!โคราช เตือนประชาชนเขตเมือง 3 ตำบลเฝ้าระวังน้ำท่วม หลังอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางมีปริมาณน้ำสูงสุดในรอบ 10 ปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลบ้านใหม่ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง  เนื่องจากขณะนี้น้ำภายในอ่างบ้านห้วยยาง  มีปริมาณน้ำที่ 6.519 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของอ่าง 6.52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง 

 

สำหรับปริมาณน้ำที่เต็มความจุเป็นผลมาจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นมา และโครงการชลประทานนครราชสีมา แจ้งว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างอย่างต่อเนื่อง จนระดับน้ำเหนืออ่างใกล้ถึงระดับเก็บกัก และอาจจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้น ลงสู่คลองธรรมชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติคลองยาง ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างบ้านห้วยยาง ในปีนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำมากที่สุด ในรอบ 10 ปี

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประขาชนในพื้น อ.เมือง ตำบลโคกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลบ้านใหม่ ให้ทราบถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน  และให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติคลองยาง ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติตตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งประสานท้องถิ่นในพื้นที่ ติตตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ จัดรถระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึง   


 

สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างห้วยบ้านยางทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดแนวทางในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โดยจะมีการระบายน้ำออกทางช่องทางระบายน้ำฝั่งซ้ายของอ่างลงสู่คลองธรรมาชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนท้ายอ่าง รวมทั้งจะเข้าไปสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการทำกาลักน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากอ่างต่อไป