นนท์ booster ฉีดวัคซีนเข็ม 3 www.นนทพร้อม.com เต็มแล้ว

02 ต.ค. 2564 | 13:42 น.

“นนท์ booster" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca ผ่าน www.นนท์พร้อม.com .ในวันที่ 6-7 ต.ค.นี้เต็มแล้ว 12,000 คน

“นนท์ booster" จังหวัดนนทบุรีได้เปิดให้ประชาชนที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ Sinovac 2 เข็ม ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca (booster) ผ่าน www.นนท์พร้อม.com จำนวน 12,000 คน

เงื่อนไขผู้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3

1.พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี

2.สำหรับผู้ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม เท่านั้นและต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca

หากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ สามารถกดลงทะเบียนใหม่เพื่อรับ boost เข็ม 3 ได้เลย

ผู้ลงทะเบียนที่เข้าเงื่อนไข "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca (booster)" จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

  • สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. (บางกรวย) วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน 6,000 คน 
  • สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ กฟผ. (บางกรวย) วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวน 6,000 คน

ล่าสุดวันที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 20.30 รน. ระบบลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.นนท์พร้อม.com  แจ้งว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนในสนามฉีดทั้ง 2 แห่งเต็มแล้ว