svasdssvasds

GISTDA เปิดภาพน้ำท่วม 4 จังหวัดใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมกว่า 4 แสนไร่

01 ต.ค. 2564 เวลา 8:52 น. 150

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 (คอสโม สกายเมด 1) พบน้ำท่วมขังบางส่วนของจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 4 เเสนไร ไร่

ยังคงตามติดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดย GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 (คอสโม สกายเมด 1) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564

พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมประมาณ 429,340 ไร่

GISTDA เปิดภาพน้ำท่วม 4 จังหวัดใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมกว่า 4 แสนไร่

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสายรอง ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน มวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี เพื่ออกทางแม่น้ำโขงต่อไป ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่  http://flood.gistda.or.th

แท็กที่เกี่ยวข้อง