โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 107 ราย พบอายุสูงสุด 105 ปี ต่ำสุดเด็ก 9 ปี

30 ก.ย. 2564 เวลา 6:21 น. 165

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,646 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 107 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 94% มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย อายุสูงสุด 105 ปี ต่ำสุดเด็ก 9 ปี

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,646 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,259 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,249 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 120 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 18 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 107 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 107 ราย พบอายุสูงสุด 105 ปี ต่ำสุดเด็ก 9 ปี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,603,475 ราย รักษาตัวอยู่ 116,075 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,470,673 ราย เพิ่มขึ้น 10,887 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 16,633 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 107 ราย แยกเป็น เป็นชาย 58 ราย หญิง 49 ราย ค่ากลางอายุ 69 ปี(9-105 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 38 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 94% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 76 ราย คิดเป็น 71%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 24 ราย คิดเป็น 23%  มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

  • ความดันโลหิตสูง (72) 
  • เบาหวาน (48) 
  • ไขมันในเลือดสูง (28)
  • อ้วน (13)
  • โรคไต (25) 
  • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 104 : คนรู้จัก 40 ราย  ,ครอบครัว 15 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 48 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง