โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

29 ก.ย. 2564 เวลา 6:28 น. 183

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,414 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 91% มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,414 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,044 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,182 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,591,829 ราย รักษาตัวอยู่ 115,123 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,459,786 ราย เพิ่มขึ้น 11,580 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 16,526 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 29 กันยายน 2564 จำนวน 122 ราย แยกเป็น เป็นชาย 59 ราย หญิง 63 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(26-92 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 38 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 91% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 81 ราย คิดเป็น 66%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 30 ราย คิดเป็น 25%  มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (66) 
 • เบาหวาน (42) 
 • ไขมันในเลือดสูง (33)
 • อ้วน (18)
 • โรคไต (15) 
 • ติดเตียง (5)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 120 : คนรู้จัก 49 ราย  ,ครอบครัว 8 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 58 ราย อาชีพเสี่ยง 5 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง