คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจ แจกATK ฟรีลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตัง

28 ก.ย. 2564 | 11:47 น.

คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจเปิดบริการแจกชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีบริการแจกชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนลดการระบาดโควิด-19 โดย 1 สิทธิ์จะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด

 

นอกเหนือจากบริการแจกชุดตรวจ ATK ที่กระจายตามพื้นที่สีแดง พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่แออัดอื่น ๆ ทุกคนสามารถเข้ารับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจทุกสาขา โดยคลิกที่นี่ แล้วค้นหา ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ’ เพื่อเลือกสาขาให้บริการที่ใกล้บ้านของท่านที่สุด

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) สามารถลงทะเบียนผ่านแอป 'เป๋าตัง' ตามขั้นตอนดังนี้:

 

1. เปิดแอป ‘เป๋าตัง’ โดยเลือกที่เมนู ‘ฟรี ชุดตรวจโควิด’

2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 โดยตอบคำถาม 3 ข้อ

3. หากคุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้เลือกเมนู ‘หน่วยบริการใกล้ฉัน’ เลือกหน่วยบริการ ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ’ สาขาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อตรวจสอบและขอรับชุดตรวจ

4. ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่คลินิกฯ ส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง โดยเลือกเมนู ‘สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ (ผู้เข้ารับบริการ 1 ท่าน จะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 5 วัน)

5. ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปเป๋าตัง เลือกเมนู ‘บันทึกผลตรวจ’ หากผลเป็นบวก ให้ทำการบันทึกผลตรวจและกด ‘ยืนยัน’ ว่าพบเชื้อ และเลือกช่องทางการรักษาตัวต่อไป

 

*จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการขอรับชุดตรวจ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ติดต่อคลินิกฯ สาขาที่ท่านประสงค์เข้ารับชุดตรวจล่วงหน้า เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่คลินิกฯ ใกล้บ้านใกล้ใจจะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้