โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย พบมีอายุเกิน 60 ปี 96 ราย

28 ก.ย. 2564 | 08:17 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,489 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 89% อายุน้อยสุด 25 ปี สูงสุด 96 ปี

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,489 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,823 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 387 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 269 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,581,415 ราย รักษาตัวอยู่ 116,711 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,448,206 ราย เพิ่มขึ้น 12,805 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 16,404 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย พบมีอายุเกิน 60 ปี 96 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 129 ราย แยกเป็น เป็นชาย 65 ราย หญิง 64 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี(25-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 25 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 89% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 96 ราย คิดเป็น 74%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 19 ราย คิดเป็น 15%  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (62) 
 • เบาหวาน (35) 
 • ไขมันในเลือดสูง (24)
 • อ้วน (14)
 • โรคไต (13) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 126 : คนรู้จัก 54 ราย  ,ครอบครัว 8 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 64 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย