ยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40 ล่าสุด www.sso.go.th กลุ่มตกหล่น ถึงวันไหนรีบเช็คเลย

28 ก.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 10.3k

ยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40 ล่าสุด www.sso.go.th กลุ่มตกหล่น ชวดสิทธิรอบ 2 สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ถึงวันไหนรีบเช็คเลย

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา มาตรา 40  รอบ 2 ที่ได้รับสิทธิ www.sso.go.th แต่ปรากฎว่าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่พบข้อมูล

 

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาลสามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิ์โครงการเยียวยาได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาหรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 

พื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • ฉะเชิงเทรา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • นครราชสีมา
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ลพบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • ตาก
 • อ่างทอง
 • นครนายก
 • สิงห์บุรี

 

 

 

ยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40 ล่าสุด www.sso.go.th กลุ่มตกหล่น ถึงวันไหนรีบเช็คเลย

ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

 

ยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40 ล่าสุด www.sso.go.th กลุ่มตกหล่น ถึงวันไหนรีบเช็คเลย

 

 

ยื่นทบทวนสิทธิ มาตรา 40 ล่าสุด www.sso.go.th กลุ่มตกหล่น ถึงวันไหนรีบเช็คเลย

อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง.

แท็กที่เกี่ยวข้อง