"ปทุมธานี" แจ้งด่วน! ขอทุกอำเภอ เตรียมรับมือฝนตกหนัก - น้ำท่วม

27 ก.ย. 2564 เวลา 3:00 น. 1.6k

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก ถึง 30 กันยายน ปภ.ปทุมธานี ออกหนังสือ แจ้งด่วนที่สุด! ขอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อม รับมืออิทธิพลพายุ ฝนตกหนัก หรืออาจเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เตือน ประชาชนให้ ระมัดระวัง และให้ ทุกอำเภอ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรืออาจเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ จ. ปทุมธานี โดยรายละเอียด ระบุ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก)๐๖๑๐/ว ๓๑๔ ลงวันที่ 26กันยายน 2564 ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 - 30 กันยายน2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น 

 

โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 2,400 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝัง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆ ทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลำดับ 

 

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30 - 1.00 เมตรในช่วงวันที่ 26 - 29 กันยายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

2.กำชับผู้อำนวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ และมีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

3.หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที หมายเลขโทรศัพท์ 02581 7120

 

4.ให้แจ้งผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ปทุมธานี" แจ้งด่วน! ขอทุกอำเภอ เตรียมรับมือฝนตกหนัก - น้ำท่วม

แท็กที่เกี่ยวข้อง