เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ไขข้อสงสัยการขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

24 ก.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 9.8k

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ไขข้อสงสัยการขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่ คำถามที่พบบ่อย

โครงการ"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จำนวน 2 ล้านสิทธิ สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่ 24 ก.ย.64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ไขข้อสงสัยการขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกัน เฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม /ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.64 - 24 ม.ค.65

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน) สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท)

ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) กล่าวว่า เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 หลังการเปิดระบบให้ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ก็จะเริ่มเปิดให้จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม2564 เพื่อให้เริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม 2564 นี้ เนื่องจากต้องจองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน ชำระเงินให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้บริการที่พักได้ตั้งแต่วันที่15 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ไขข้อสงสัยการขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • 24 ก.ย.64 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.64 ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • 8 ต.ค.64 เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก
 • 15 ต.ค.64 เริ่มเข้าพัก (Check in)
 • 23 ม.ค.65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
 • 31 ม.ค.65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายโครงการ

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั๋วค่าตั๋วเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 ถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


"ฐานเศรษฐกิจ" จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยจากเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ดังนี้ฃ

 • ประชาชนสามารถรับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินได้ผ่านช่องทางใด และสามารถตรวจสอบสภานะได้ช่องทางใด

เงินสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดจะถูกโอนเป็น cashback เข้า G-wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของประชาชนที่จองโรงแรมผ่านโครงการและเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โดยเงินสนับสนุนจะถูกคืนเข้า G-wallet ภายในเดือนถัดไปหลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถ log-in เข้ามาตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนได้บนเว็บไซต์ที่กรอกยื่นคำขอเงินสนับสนุนบน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 • สามารถทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนจองโรงแรมที่พักได้หรือไม่

ประชาชนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมก่อน ทั้งนี้การขอรับเงินสนับสนุนได้ ต้องทำการจอง เข้าพัก และ check-out โรงแรมตามเงื่อนไขโครงการและมีการเดินทางและเข้าพักจริง

 • กรณีประชาชนเดินทาง 3 ท่าน ใน booking เที่ยวบินเดียวกันจะสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้กี่สิทธิ และผู้โดยสารทั้งหมดต้องละทะเบียนในโครงการหรือไม่

ประชาชนที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ มีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุน 2 สิทธิต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จองผ่านโครงการ ดังนั้นในกรณีนี้ หากมีการจองโรงแรมมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิเงินสนับสนุนได้มากกว่า 2 สิทธิ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามากรอกยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่จองตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมของโครงการเท่านั้น เช่น กรณีนี้ หากจองห้องพัก 2 ห้อง จะได้รับสิทธิ 4 สิทธิ หรือ 4 ผู้โดยสาร ผู้โดยสารอีกสองท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียน แต่จะต้องมีการเดินทางจริง

 • กรณีขาไป เดินทางจากกรุงเทพฯ-ลำปาง ขากลับเดินทางจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จะได้รับสิทธิอย่างไร

การตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนจะตรวจสอบจาก จังหวัดที่เครื่องลง (ขาไป) จังหวัดของโรงแรมที่เข้าพักที่จองผ่านโครงการ และจังหวัดที่เครื่องขึ้น (ขากลับ) โดยทั้งหมดต้องอยู่ในภาค และกลุ่มจังหวัดเดียวกัน จึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไข โดยสามารถดูรายชื่อกลุ่มจังหวัดได้ที่นี่

 • ผู้ที่กรอกคำขอสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้จองโรงแรมหรือไม่

ประชาชนที่เข้าไปกรอกคำขอรับเงินสนับสนุนจากสายการบินต้องเป็นผู้จอง และผู้เข้าพัก โรงแรมในโครงการนี้เท่านั้น

 • การกรอกข้อมูลเพื่อขอรับสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องทำเมื่อไหร่ สามารถกรอกข้อมูลก่อนการ Check in โรงแรมได้หรือไม่

ประชาชนต้องทำการ check-in และ check-out ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินบน เว็บไซด์ ได้

 • วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ check-in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน นับอย่างไร

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน ตัวอย่างเช่น เข้าพัก Check in วันที่ 10 ตั๋วโดยสารขาไป ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • กรณีจองตั๋วขาไปอยู่ในช่วงระยะเวลาโครงการ แต่ขากลับอยู่นอกช่วงเวลาโครงการ จะสามารถได้สิทธิส่วนลดตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับหรือไม่

สามารถได้สิทธิส่วนลดตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาไป ที่อยู่ในช่วงเวลาโครงการเท่านั้น

 • ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือของตั๋วเครื่องบินในโครงการผาสนช่องทางใด

ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 • หากประชาชนทำการจองตั๋วเครื่องบินสำเร็จ เข้าพักในโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว จะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

เงินสนับสนุนจะได้รับการอนุมัติและโอนเข้า G-wallet ต่อเมื่อตรวจสอบได้ว่า มีการเดินทางจริง ดังนั้นกรณีนี้ จะไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วฯ

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางภายใน 5 วัน ก่อนหรือหลังจากวัน check-in  หรือ check-out ของโรงแรมได้ ยังสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขโครงการฯ วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

 • การขอเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ในกรณี check-in แล้วยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จ ตามเงื่อนไขของโครงการ ประชาชนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเมื่อไหร่

ระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่กับโรงแรมส่งเอกสารหลักฐานและคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินแล้ว โดยติดต่อสอบถามสถานะได้ที่เบอร์ 1672

ที่มา :  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง