โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย อายุสูงสุด 104 ปี ต่ำสุดเด็ก 2 เดือน

23 ก.ย. 2564 เวลา 5:16 น. 55

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 89% อายุสูงสุด 104 ปี ต่ำสุดเด็ก 2 เดือน

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,620 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,143 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 15 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย อายุสูงสุด 104 ปี ต่ำสุดเด็ก 2 เดือน

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,523,613 ราย รักษาตัวอยู่ 128,367 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,380,362 ราย เพิ่มขึ้น 13,829 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,790 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวน 131 ราย แยกเป็น เป็นชาย 64 ราย หญิง 67 ราย ค่ากลางอายุ 71 ปี(2 เดือน-104 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 21 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 89% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 94 ราย คิดเป็น 72%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 23 ราย คิดเป็น 17%  อายุสูงสุด 104 ปี ต่ำสุดเด็ก 2 เดือน

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (64) 
 • เบาหวาน (15) 
 • ไขมันในเลือดสูง (11)
 • อ้วน (5)
 • โรคไต (6) 
 • ติดเตียง (1)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 126 : คนรู้จัก 60 ราย  ,ครอบครัว 10 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 56 ราย อาชีพเสี่ยง - ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง